ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • วิธีการดูสินค้าที่รองรับ Change My Orders : ในการดูสินค้าที่รองรับการเคลมนั้น สินค้าชิ้นไหนที่รองรับการเคลมนี้ จะมีเครื่องหมาย   อยู่ในหน้ารายการของสินค้านั้นๆด้วย

 • วิธีการดูระยะเวลาการ Change My Ordes : ประกันแต่ละประเภทจะมีความหมายในการใช้งานดังนี้ 
 1.  (1) คือ การรับประกันหรือรับเคลมนั้น มีระยะเวลา 1 ปี
 2. (2) คือ การรับประกันหรือรับเคลมนั้น มีระยะเวลา 2 ปี
 3. (TreeAll) คือ การรับประกันแบบพิเศษของสินค้าที่มีการกำหนดไว้เท่านั้น หรือ การรับประกันทั้งหมด(ยกเซ็ต) 3 ปี


เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในการรับประกัน

 • สินค้าจะต้องอยู่ในระยะเวลาของ Change My Ordes เท่านั้น
 • สินค้าจะต้องไม่มีความผิดพลาดของการประกัน หรือ สิ่งที่บ่งบอกถึงการประกันสินค้านั้น
 • สินค้าจะต้องมีอาการที่มีความผิดพลาดจากเราจริง หากสินค้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเรา เราจะถือว่าการแจ้งประกันนั้นเป็นโมฆะ
 • เราจะรับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้น
 • ลูกค้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากสั่งซื้อผิด สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อก่อนหน้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงกล่องของสินค้าด้วย อุปกรณ์ที่ถูกจำหน่ายไปจะต้องครบถ้วน ไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยใดๆ
 • ผู้บริโภคจะต้องคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ในเวลา 5 วันเท่านั้น โดยจะไม่รวมเวลาที่ลูกค้าแจ้งเรามาแล้ว โดยทางเรา จะคืนยอดเงินที่ชำระเข้ามา ครบตามจำนวน ภายใน 15 วันทำการ

กรณีสินค้าของเราขาดสต๊อกหรือหมดกะทันหัน 

(ในกรณีนี้ เราจะติดต่อกลับท่านโดยสอบถามตัวเลือกดังต่อไปนี้)

 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ และเราคืนยอดเงินตามที่ลูกค้าชำระเข้ามา
 • ลูกค้ายินยอมขอเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทน
 • Stop Orders (BK) หยุดรอสินค้าล๊อตใหม่ หรือ รอจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาวางจำหน่ายอีกครั้ง
 • หมายเหตุสำคัญ : ทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าดังกล่าวที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไปแล้ว อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือมีรอยขีดข่วนเสียหาย ทางเราขอปฏิเสธการเปลี่ยนตัวสินค้าให้ใหม่ทันที แต่ถ้าหากสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่านจะต้องส่งหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ตามระบบฟอร์มของเรา

หากส่งสัยข้อมูลดังกล่าวในประการใด ท่านสามารถติดต่อเรา CallForm ได้ทันที