เราจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ ไม่ต้องห่วงนะ By OVERCOM ก้าวไปกับไอที

 

คำร้องต่อจาก คำร้องที่1

หากท่านจัดส่งสินค้าเพื่อเคลมแล้วโปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

(1).หมายเลขคำสั่งซื้อ

(2).จัดส่งเพื่อเคลมโดยบริษัทขนส่งอะไร

(3).หมายเลขติดตามพัสดุ

(4).วันที่ส่ง

(5).เวลาที่ส่ง

(6).หลักฐานการจัดส่ง

(7).คำยินยอม

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB