ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
              เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าทางด้าน สินค้าอุปกรณ์ไอที ซอฟแวร์คคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยที่บนเว็บไซต์ของเราจะมีสื่อ รูปภาพและเสียง รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อความผลิตภัณฑ์ของสินค้าและเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่เรา SuperPite iTStore ได้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการค้าออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการให้บริการที่จะต้องมีไว้

             SuperPite iTStore มีสิทธิและอำนาจในการดูแลเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดกระทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาต จาก SuperPite iTStore โดยเว้นแต่การใช้เพื่อ จัดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเรา

เกี่ยวกับสมาชิกเพื่อใช้บริการ
              ผู้ใช้หรือลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.bns-banana.com (SuperPite iTStore) ตกลงที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการซื้อ-ขาย ระหว่าง SuperPite iTStore กับ ผู้ใช้หรือลูกค้าผู้เป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยท่านผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลแก่เราอย่างถูกต้องและเป็นจริง

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
              เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า  SuperPite และสัญลักษณ์และโลโก้บนหัวข้อเว็บไซต์ของเรา เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ SuperPite iTStore ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง
             SuperPite iTStore เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.bns-banana.com รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อมูลประกอบบทความ เนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ และการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในการออกแบบกราฟฟิค เทมเพลท ส่วนประกอบรวมทั้งหมด